top of page

​LIÊN HỆ 

Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một bước tiếp cận. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ, đóng góp ý kiến hoặc chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một trải nghiệm, chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe. PPC Private Gym không chỉ là nơi tập luyện, mà còn là nơi kết nối những trái tim đam mê sức khỏe. Hãy để lại thông tin, và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên mỗi bước đi.

Address

  • CN1: 46 Huynh Khuong Ninh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

  • CN2: R4-63 Hung Gia 1, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City

Phone

 +84707999104

Email

Social Media

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Thank you for signing up

bottom of page