top of page
dich-vu-private-gym-ppc.jpg

​ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM TẬP THỬ MIỄN PHÍ.

HEALTH IS WEALTH.
INVEST FOR THE FUTURE.

dich-vu-private-gym-ppc-01.jpg

Huấn Luyện Viên

Asset 2.png

ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ

Hỗ trợ khách hàng hiểu về các chỉ số cơ thể và giải quyết các vấn đề liên quan đến tư thế.

Asset 3.png

MỤC TIÊU & YÊU CẦU

Tư vấn khách hàng về nhu cầu cá nhân và mục tiêu thực tế, cùng khám phá sở thích và lối sống để xây dựng một kế hoạch phù hợp.

Asset 5.png

THEO DÕI TIẾN TRÌNH

Mọi sự thay đổi, dù nhỏ nhất, đều sẽ được ghi lại và tổng hợp, giúp khách hàng theo dõi sự tiến bộ của bản thân hàng ngày.

Asset 6.png

ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ

Quá trình huấn luyện luôn được đo lường và đánh giá để cập nhật chương trình học phù hợp nhất.

DSC_1843.jpg
Form đăng ký

Đăng ký thử nghiệm tập luyện.

Thank you. PPC will contact you as soon as possible.

bottom of page