top of page

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

PPCLandingPPP-15.jpg

Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.Để đảm bảo một quy trình khiếu nại suôn sẻ, chúng tôi đã thiết lập quy trình xử lý khiếu nại như sau:

- Bước 1: Khách hàng có bất kỳ khiếu nại, phản ảnh hoặc vấn đề nào có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi thông tin qua thư điện tử, điện thoại, hoặc văn bản đến các địa chỉ sau:

CN1: 46 Huynh Khuong Ninh, Dakao, Quận 1, HCM
CN2: R4-63, Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7, HCM

- Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin khiếu nại và sẽ xem xét, liên hệ để làm rõ các yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, thắc mắc, tùy theo tính chất và mức độ của sự việc.

- Bước 3: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến giao dịch hoặc hồ sơ khách hàng để thuận lợi cho việc giải quyết khiếu nại, thắc mắc.

- Bước 4: Trong trường hợp chúng tôi đã nỗ lực giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện.

Chúng tôi cam kết tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Mọi hành vi lừa đảo và gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi tin rằng tất cả các bên, bao gồm cả chúng tôi và khách hàng, đều có vai trò quan trọng và trách nhiệm trong việc giải quyết sự việc. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ đưa ra biện pháp tốt nhất để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chính sách giải quyết khiếu nại này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến chính sách giải quyết khiếu nại, việc truy cập hoặc giao dịch tại Trang Điện Tử đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải và trọng tài theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, và theo Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho khách hàng.
 


 

bottom of page