top of page
MR_K7065.jpg

LOSE WEIGHT AT HOME?

Whether you're a beginner or an experienced fitness enthusiast, PPC's workout instructional videos will help you achieve Effective Weight Loss.

WEIGHT LOSS EXERCISE

Transform your home into a gym with PPC, with a BEGINNER'S GYM WORKOUT SCHEDULE.

01

01

/04

Tập tại nhà cùng PPC
Tìm kiếm video...
10 phút tập lưng mỗi ngày cải thiện cơ lưng khoẻ | 10-MINUTE WORKOUT FOR WEAK BACK
10:00
Phát video
8 phút ĐỐT MỠ HIỆU QUẢ bằng các bài HIIT thân trên cùng Kelvin Phan
08:10
Phát video
10 phút TẬP BỤNG đốt cháy mỡ thừa bằng các bài HIIT
10:13
Phát video
10 phút ĐỐT MỠ HIỆU QUẢ bằng các bài HIIT thân trên
10:24
Phát video