top of page

Đăng ký thẩm định tư thế và tư vấn sức khoẻ

  • 1ngày
  • 2bước

Giới thiệu

Chia sẻ cùng Huấn luyện viên PPC về khả năng vận động, thói quen ăn uống hàng ngày của bạn để được tư vấn nhằm cải thiện sức khoẻ bền vững và hình thành lối sống khoa học, ổn định. Nội dung buổi thẩm định tư thế: - Sai lệch tư thế - Thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày - Chế độ ngủ, nghỉ. - Huấn luyện viên tư vấn, định hướng lộ trình tập luyện và dinh dưỡng cho khách hàng.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page